Diccionari Bilingüe

Diccionari Bilingüe Valencià↔Castellà

Coincidències per a: Que
Valencià
que
pron. m. i f. sing. i plr.
 1. que (pron. relatiu).
 2. donat ~, puesto que.
 3. posat ~, puesto que.
 4. ya ~, puesto que.
que
conj.
 1. que.
Castellà
que
conj.
 1. que.
 2. puesto ~, donat que / ya que / posat que.
que
pron. m. i f. sing. i plr.
 1. que (pronombre relativo).
 2. qué (pronombre interrogativo).
 3. quin.
Buscar Que en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: qué i qüe.