Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari Bilingüe

Diccionari Bilingüe Valencià↔Castellà

Colaboradors de la present edició

Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

Agregats colaboradors de la Secció:

Colaboradors:

Colaboradors de la 3ª Edició

La tercera edició, corregida i aumentada, ha estat a càrrec dels Acadèmics de Número i Membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes: Joan Costa Català i Voro López i Verdejo, en la colaboració de Marta Lanuza Vives.

Assessorament tècnic: Vicent Manuel Rozalén García. Llicenciat en Informàtica, Doctorant en Comunicació..

Colaboradors de la 2ª Edició

Agregats colaboradors de la Secció, components de la Comissió Redactora del Diccionari:

Colaboradors:

Colaboradors de la 1ª Edició

Agregats colaboradors de la Secció, components de la Comissió Redactora del Diccionari:

Colaboradors: