Diccionari Bilingüe

Diccionari Bilingüe Valencià↔Castellà

Colaboradors de la present edició

Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes

 • Director: Voro López i Verdejo, Acadèmic de Número. Doctor en Filologia, especialitats Filologia Valenciana i Llengua Espanyola.

Agregats colaboradors de la Secció:

 • Arlandis i Mañó, Bernat. Llicenciat en Informàtica i Prof. de Llengua Valenciana.
 • López Muñoz, Aureli. Prof. de Llengua Valenciana.

Colaboradors:

 • Serrano i Sánchez, Joan Ignaci. Tècnic en Telecomunicacions i Prof. de Llengua Valenciana.
 • Solís i Martínez, Manuel. Llicenciat en Medicina i Cirugia i en Ciències de l'Educació, i Prof. de Llengua Valenciana.

Colaboradors de la 3ª Edició

La tercera edició, corregida i aumentada, ha estat a càrrec dels Acadèmics de Número i Membres de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes: Joan Costa Català i Voro López i Verdejo, en la colaboració de Marta Lanuza Vives.

Assessorament tècnic: Vicent Manuel Rozalén García. Llicenciat en Informàtica, Doctorant en Comunicació..

Colaboradors de la 2ª Edició

Agregats colaboradors de la Secció, components de la Comissió Redactora del Diccionari:

 • Calpe Climent, Àngel V. Doctor en Medicina.
 • Costa i Català, Joan. Llicenciat en Filosofia i Teologia.
 • López i Verdejo, Voro. Llicenciat en Filologia Valenciana i en Llengua Espanyola.

Colaboradors:

 • Lanuza Vives, Marta. Llicenciada en Filologia Francesa i Prof. de Llengua Valenciana.
 • Puchades i Vicent, Josep. Ingenier Tècnic Agrícola i Prof. de Llengua Valenciana.
 • Serrano i Sánchez, Joan Ignaci. Tècnic en Telecomunicacions i Prof. de Llengua Valenciana.
 • Tarazona Santabalbina, Francesc J. Doctor en Medicina.

Colaboradors de la 1ª Edició

Agregats colaboradors de la Secció, components de la Comissió Redactora del Diccionari:

 • Casp, Xavier. Director de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes fins a 2001.
 • Fontelles Fontestat, Antoni. Professor d’Ensenyança General Bàsica.
 • García i Bru, Laura Llicenciada en Filologia Hispànica.
 • Gimeno Juan, Manuel. Llicenciat en Filologia Valenciana.
 • Lanuza Ortuño, Chimo. Llicenciat en Filologia Hispànica.
 • López i Verdejo, Voro. Llicenciat en Filologia Valenciana i en Llengua Espanyola.

Colaboradors:

 • Ahuir López, Artur. Filòlec.
 • Boronat Gisbert, Josep, S.D.B. Químic.
 • Cremades Marco, Francesc de Borja, S.J. Teòlec.
 • Ferrandis Olmos, Mariví. Historiadora.
 • García Genovés, Maria dels Desamparats. Filòloga.
 • López Muñoz, Aureli. Professor de Llengua Valenciana.
 • Llop Díaz-Cano, Miquel. Filòlec.
 • Moreno Moreno, Juli. Historiador.
 • Navarro Pastor, Vicent Xavier. Arquitecte Tècnic.
 • Navarro Pérez, Miquel Àngel. Físic.
 • Palazón Loustaunau, Alícia. Filòloga.
 • Pitarch Alfonso, Carles. Filòlec.
 • Soriano Calaforra, Maria Dolors. Filòloga.