Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a uei.

¡uei!
interj. Interjecció que indica contrarietat o cert desacort o descontent.