Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a redell.

redell
interj. coloq. Eufemisme de redeu.