Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a hum.

¡hum!
interj. Expressió que indica desconfiança o recel.