Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a guà.

guà
interj. Interjecció que expressa incredulitat o indiferència.