Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a guà.

guà
interj. Interjecció que expressa incredulitat o indiferència.