Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: vill
vill, -lla, -lls, -lles
  1. adj. m. ant. Vell.
Buscar vill en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: bill i vil.