Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: taquí
taquí, -ina, -ins, -ines
  1. adj. m. i f. ant. i inus. Ronyós, avar, agarrat.
Buscar taquí en:
  • taquí coincidix en:
    • la 1ª persona del pret. perfecte d'indicatiu de tacar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: taqui-.