Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: tallacames
tallacames
  1. s. m. sing. i plr. dialect. V. tallarròs.
Buscar tallacames en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.