Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: remediar
remediar
Flexió verbal »
(Del llatí remediāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Posar remei al dany.
  2. intr. ant. Calmar-se, minvar.
observacions/documentació: La forma remediar és la clàssica i molt etimològica, hui general en valencià. L’antiga variant remeyar era la patrimonial, pero desaparegué substituïda pel cultisme remediar.
Buscar remediar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.