Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: preterit
preterit, -ida, -ts, -ides
(part. pass. de preterir.)
  1. adj. m. ant. Difunt, finat.
  2. Omés, ignorat, no considerat, deixat de nomenar.
Buscar preterit en:
  • preterit coincidix en:
    • el participi masculí singular de preterir
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pretèrit.