Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pregona
pregon, -na, -ns
(Del llatí profŭndu, profunt.)
  1. adj. m. ant. V. profunt.
Buscar pregona en:
  • pregona coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de pregonar
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de pregonar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pregonat.