Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pabil
pabil, -ls
(Del llatí vulgar papīlu, var. de papyru, paper.)
  1. s. m. ant. V. blesmoc, cremalló, torçuda, moc.
Buscar pabil en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pàbil.