Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: noure
noure
Flexió verbal »
(Del llatí nocēre, mat. sign.)
  1. v. intr. Fer mal, danyar.
  2. dialect. Escarmentar.
ref. ant. Molt parlar nou, i molt gratar cou.
Buscar noure en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.