Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mol
mol-le, -es
  1. s. m. var. form. ant. V. mòle.
mol, -ls
(Acurtament de molècula gram.)
  1. s. m. Molècula gram.
  • mol coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de moldre
    • la 2ª persona d'imperatiu de moldre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: moll.