Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: meses
més, -sa, -sos, -ses
(Del llatí mĭssu, part. pass. de mĭttĕre, posar.)
  1. part. pass. i adj. ant. Ficat, posat.
Buscar meses en:
  • meses coincidix en:
    • el participi femení plural de metre
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: messes.