Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: enrecordar
enrecordar
Flexió verbal »
(Aglutinació del verp recordar-se en la partícula pronominal en.)
  1. v. refl. Recordar.
observacions/documentació: Forma que pren el verp recordar quan és reflexiu. En este cas, com l’antic pronom ya forma part del verp, s’ha d’acompanyar en un atre pronom ne quan s’utilisen en forma reflexiva: Ha intentat recordar cançons del seu poble, pero no se n’ha enrecordat de cap.
Buscar enrecordar en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: recordar.