Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: enlluir
enlluir
  1. v. tr. var. form. dialect. V. lluir. (cf. el cast. enlucir, mat. sign.)
Buscar enlluir en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: lluir.