Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: avilar
avilar
  1. v. tr. ant. V. envilir.
Buscar avilar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: abillar.