Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aspror
aspror
(Format sobre aspre.)
  1. s. f. Condició daspre: Laspror del codony. Laspror del tracte.
  2. dialect. Temps sec.
Buscar aspror en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.