Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: aprendre
aprendre
(Del llatí apprehēndĕre, mat. sign. cf. el cast. aprender.)
  1. v. tr. var. dialect. V. deprendre.
Buscar aprendre en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.