Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Tretzena
tretzé, -ena, -ens, -enes
(Derivat de tretze, en el sufix -é, del llatí -ēnus.)
  1. adj. m. ant. V. dècim tercer.
  2. num. partitiu. V. tretzau.
Buscar Tretzena en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.