Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Sent
sent, -ta, -ts, -tes
 1. adj. m. ant. i hui dialect. V. sant.
Buscar Sent en:
 • Sent coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de sentir
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de sentir
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de sentir
  • el gerundi de ser
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cent.