Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fent
fent, -ta, -ts, -tes
(Del llatí *fĭnctum, part. analògic de fĭngĕre, fényer, fingir.)
  1. adj. m. ant. Fingit.
Buscar Fent en:
  • Fent coincidix en:
    • el gerundi de fer
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.