Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a:
-é, -ena, -ens, -enes
(Del llatí -ēnus.)
  1. suf. Sufix dorige llatí que indica procedència: chilé, eslové.
  2. Fa numerals ordinals: nové.
  3. f. Fa substantius colectius: dotzena, decena.
  4. Quím. Designa carburs dhidrogen: benzé, antracé.
observacions/documentació: Antigament tenia la forma -en, -ena.