Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dimars.

dimars
s. m. var. form. i ort. ant. V. dimarts.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.