Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a trapalatrop.

trapalatrop, -pa, -ps, -pes
(D’orige onomatopèyic.)
adj. m. Desfargalat, malendreçat, malforjat, negligent.