Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a castlà.

castlà
s. m. var. form. ant. V. castellà (governador d’un castell).
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.