Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pòl
pòl
  1. s. m. dialect. Alquitrà, potim.
  2. Asfalt.
Buscar pòl en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pol, Pol i poll.