Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: hu
hu
  1. adj. var. ort. ant. V. u.
hu, -una, -uns, -unes
  1. adj. m. var. ort. ant. V. u, un.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: u.