Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: empendent
empendent, -ts
  1. adj. m. ant. Penjat.
  2. ant. i hui dialect. Inclinat.
Buscar empendent en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: pendent.