Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dintre.

dintre
adv. i prep. dialect. V. dins.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.