Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Coincidències per a: vellut
« 1 2 3 4 521
-ut, -uda, -ts, -udes
suf. Sufix d’orige llatí que forma part d’adjectius derivats de substantius, indica intensitat,… [vore]
abatut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Que ha segut baixat. // Que ha caigut en terra. // Sense força moral o física. //… [vore]
absolut, -ta, -ts, -tes
adj. m. Illimitat sense ninguna restricció o oposició: El poeta té una necessitat absoluta… [vore]
acritut
s. f. Acrimònia, agror, asprea de les coses en l’olfat o gust. // fig. Tracte agre o brusc: No sap… [vore]
actitut, -ts
s. f. Postura del cos que expressa visiblement un estat d’ànim: Mostrava una actitut passiva en el… [vore]
açut, -ts
s. m. var. ort. ant. V. assut. [vore]
agut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Que acaba en punta fina: Un àngul molt agut. La llança té una punta aguda. // Sensació… [vore]
aiguabatut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Se diu de les plantes quan estan massa regades o tenen massa aigua i dels camps embassats.… [vore]
alicaigut, -uda, -ts, -udes
adj. m. En les ales caigudes. // Decaigut, trist, desanimat, sense forces. [vore]
almut, -ts
s. m. var. form. ant. V. armut. [vore]
alterut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Molt alt o molt elevat: Un poble alterut de l’Alt Maestrat. [vore]
altitut, -ts
s. f. Geogra. Altura d’un punt de la terra en relació al nivell de la mar. // Altura, distància… [vore]
amaritut, -ts
s. f. llat. ant. Amargor [vore]
ambut, -ts
s. m. var. form. ant. i hui dialect. V. embut. [vore]
amplitut, -ts
s. f. Condició d’ample, amplària, extensió. // Astron. Amplitut astronòmica, àngul comprés entre… [vore]
anacolut, -ts
s. m. Gram. Inconseqüència o falta de concordança en la construcció d’una clàusula. [vore]
ancut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Que té les anques grosses o grans. // Que té les galtes del cul grosses o grans. [vore]
apaput, -ts
s. m. local. V. palput. [vore]
aparegut, -uda, -uts, -udes
adj. m. Esperit d’un difunt que s’apareix: Diuen que han vist un aparegut rodant pel cementeri. [vore]
apercebut, -uda, -ts, -udes
adj. m. Prevengut, avisat prèviament d’alguna cosa o fet. [vore]
« 1 2 3 4 521
Buscar vellut en: