Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Coincidències per a: abella
13 4 5 6 710
esquella, -lles
s. f. Campana chicoteta per a avisar d’un acte religiós o d’un atre acontenyiment. // Campana… [vore]
estella, -lles
s. f. ant. V. estrela. [vore]
fanzella, -lles
s. f. Fleitera, formagera, mòle per a fer formages. // fig. Semblança entre coses. // Fer-se a la… [vore]
femella, -lles
s. f. Animal o vegetal de sexe femení. // Peça de metal en un forat i vies que s’utilisa per a que… [vore]
fenella, -lles
s. f. desus. Acte i efecte de fendre; clavill, badall. [vore]
ferrandella, -lles
s. f. Nom d’una varietat de raïm del qual se fea vi blanc. [vore]
fontanella, -lles
s. f. Font menuda. // Espais que hi han entre els ossos craneals dels criançons i que, dins del… [vore]
forquella, -lles
s. f. local. Ganchet per als cabells. [vore]
fumadell, -lla, -lls, -lles
s. m. var. form. V. fumarell. [vore]
fumarell, -lla, -lls, -lles
s. m. Nom de diverses aus de la família dels làrits, d’ales llargues, bec puntagut i plomage blanc… [vore]
gabella, -lles
s. f. ant. Impost o càrrega sobre artículs de primera necessitat. // Monopoli oficial que es té… [vore]
gamella, -lles
s. f. Recipient de fusta en que es deposita el menjar d’alguns animals com ara les gallines o els… [vore]
gamell, -lla, -lls, -lles
s. m. Mamífer artiodàctil de la família dels camèlits, de cap menut i coll allargat, en quatre… [vore]
garzella, -lles
s. f. var. form. ant. V. gasela. [vore]
gavella, -lles
s. f. Manolls d’espigues que pot dur en una mà el segador. El número de manolls que formen una… [vore]
gobanella, -lles
s. f. Articulació de la mà en l’antebraç. També es denomina monyica. // local. Antebraç. [vore]
gonella, -lles
s. f. Antiga vestidura, normalment sense mànegues i més o manco llarga, usada per hòmens i dònes. [vore]
govanella, -lles
s. f. var. ort. V. gobanella. [vore]
graella, -lles
s. f. Utensili compost per un conjunt de barretes de ferro paraleles colocades en un bastiment que… [vore]
13 4 5 6 710
Buscar abella en: