Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Coincidències per a: abella
1 2 3 4 5 610
cornuella, -lles
s. f. Condició de cornut o enganyat per la dòna adúltera. [vore]
coronella, -lles
s. f. Arquit. Finestra dividida en dos o tres parts per columnes, pròpia del romànic i el gòtic. [vore]
correntella, -lles
s. f. Correguda ràpida i de curta duració. / De correntella, loc. A pressa, sense parar-se a… [vore]
costella, -lles
s. f. Cada u dels ossos corbats que naixen de les vèrtebres dorsals i delimiten la caixa toràcica… [vore]
credella, -lles
s. f. var. form. local. V. creïlla i derivats. [vore]
cubella, -lles
s. f. Tina o cup de gran tamany. // Recipient que es situa en el punt inferior d’un cup i a on va… [vore]
cuquello, -lla, -os, -lles
s. m. Au Cuculus canorus, trepadora de color cendrós, blavenca pel llom i més clara en ralles… [vore]
cuquella, -lles
s. f. Femella del cuquello o cucuc. [vore]
donzella, -lles
s. f. Dòna verge. // ant. Dòna no casada que està al servici d’una senyora. // Peix de l’orde dels… [vore]
dovella, -lles
s. f. Arquit. Pedra tallada en forma de falca, és dir, més estreta d’un extrem que de l’atre, per… [vore]
ell, -lla, -lls, -lles
pron. Pronom personal de la tercera persona del singular. // dialect. i en desus. Manera poc… [vore]
ella
pron. person. f. sing. V. ell. [vore]
encarnella, -lles
s. f. local. V. carchofa i derivats. [vore]
escampella, -lles
s. f. Joc de pic i pala. // El bastó al qual se colpeja en eixe joc. [vore]
escarsella, -lles
s. f. Espècie de bossa per a guardar diners o unes atres coses que es duya penjada de la cintura i… [vore]
escudella, -lles
s. f. Atifell fondo i ample tradicional, en forma de mija esfera i, generalment sense anses, a on… [vore]
espadella, -lles
s. f. Peça de fusta que s’entravessa en els forats de les cuixeres de la prensa de biga d’oli per… [vore]
espinella, -lles
s. f. Part anterior de la canella o camalló de la cama. [vore]
esportella, -lles
s. f. ant. Cabaç, barseta. [vore]
esquadrella, -lles
s. m. Esquadra poc numerosa d’avions o barcos. [vore]
1 2 3 4 5 610
Buscar abella en: