Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari de la rima

Diccionari Valencià de la Rima

Coincidències per a: abella
1 2 3 4 510
capadella, -lles
s. f. Planta de la família de les crassulàcees (Umbilicus pendulinus), de raïl tuberculosa i de… [vore]
capella, -lles
s. f. Espai reservat per a resar i que sol estar situat en espais no religiosos com ara un palau,… [vore]
caramella, -lles
s. f. Espècie de flauta de pastor feta de canya o os i de sò agut. // plr. ant. Dit, fet o… [vore]
casella, -lles
s. f. Cada una de les divisions o departaments d’un retaule, fulla de càlcul, un imprés, un tauler… [vore]
cella, -lles
s. f. Franja de pèls sobre la vora superior de l’òrbita de l’ull. // Hílum, marca deixada en el… [vore]
cell, -lla, -lls, -lles
pron. demost. ant. Aquell. [vore]
centella, -lles
s. f. Partícula o purna encesa que sorgix d’un cos. // Porció mínima. // Com una centella, loc.… [vore]
cestella, -lles
s. f. var. form. V. cistella. [vore]
cistella, -lles
s. f. Recipient teixit en juncs, vímens, canyes o uns atres materials flexibles, pot dur anses o… [vore]
ciutadella, -lles
s. f. Fortalea que servix per a defendre o dominar una plaça. [vore]
civella, -lles
s. f. var. ort. ant. V. sivella. [vore]
contraquerella, -lles
s. f. juríd. Querella presentada per qui fon querellat contra el querellant. [vore]
copella, -lles
s. f. Got en forma con truncat, fet de cendra d’ossos calcinats, a on s’ensagen i purifiquen els… [vore]
coradella, -lles
s. f. Conjunt de les entranyes d’un animal format principalment pel cor, el fege i el lleu. //… [vore]
coraella
s. f. var. form. V. coradella. [vore]
corbella, -lles
s. f. Ferramenta en mànec de fulla més curta i més corbada que la falç, per a segar herba. /… [vore]
cordella, -lles
s. f. Cordeta prima. // Cordella palangre, llença principal del palangre que té fins uns 1000… [vore]
cornella, -lles
s. f. ant. Adúltera. [vore]
1 2 3 4 510
Buscar abella en: