Tancar
Font de pedra en dos canons. Localitat valenciana de Jesús pobre. Autor: Voro López Llicència: Domini públic