Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a vitet.

vitet, -ts
(Derivat dim. de vit.)
s. m. dialect. Pebrera, pebre coent. Dialectalment també rep els noms de ditet, nyora, cirereta, coralet, coent.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.