Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

  • La paraula toc toc no apareix en el Diccionari.
  • Es recomana buscar paraules soltes, sense pronoms en el cas dels verps, i en cas de tractar-se d'una locució buscar per la paraula principal.
  • Per a evitar erros ortogràfics es recomana consultar la Ortografia de la Llengua Valenciana.