Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a peita.

peita
(Del llatí pacta, pactes.)
s. f. ant. Tribut que es pagava al rei o al senyor feudal pels bens que es posseïen.
  • peita coincidix en:
    • la 2ª persona d'imperatiu de peitar
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de peitar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: peyta.