Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

3 coincidències per a paca.

paca
(Metàtesis de cap a.)
prep. dialect. Cap a: Vaig paca casa. Vine paca mi.
paca, -aques
(Del fr. ant. pacque.)
s. f. Fardo gran, especialment de cotó o llana, i també d’herba, palla, etc.
paca, -aques
(Del guaraní paca, mat. sign.)
s. f. Mamífer rosegador, de l’espècie Agouti paca, d’uns cinc decímetros de llargària, pelage espés, de color rogenc en taques blanques, que viu en caus. És propi d’Amèrica del Sur.
Imàgens
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: empacat.