Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a halo-.

halo-
(Del grec ἅλς, ἁλóς, sal.)
pref. Prefix d’orige grec que significa sal, utilisat en la construcció de paraules, com ara: halòfil, halotècnia, etc.