Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a halo.

halo-
(Del grec ἅλς, ἁλóς, sal.)
pref. Prefix d’orige grec que significa sal, utilisat en la construcció de paraules, com ara: halòfil, halotècnia, etc.
halo, -os
(Del llatí halos, mat. sign.)
s. m. Corona lluminosa immaculada o irisada que ix rodejant un cos que irradia llum, sobretot el sol o la lluna, per efecte de la reflexió, refracció o difracció de la seua llum.