Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a frufrú.

frufrú, -ús
(Onomatopeya.)
s. m. Soroll que es produïx a conseqüència d’una fricció llaugera.