Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a espècie.

espècie, -es
(Del llatí specĭes.)
s. f. Representació o image que es fa en la ment o en l’ànima. // Vindre ad algú l’espècie d’una cosa, loc. Presentar-se-li l’idea. // Aparència, aspecte, pinta. // Rel. Espècies sacramentals, accidents d’olor, color i sabor que queden en l’hòstia una volta consagrada. // Conjunt de persones o coses que compartixen característiques comunes. // Bot. i Zool. Categoria taxonòmica de classificació dels sers vius, per baix de la del gènero, formant grups que compartixen caràcters pareguts entre sí i diferents als demés. // Conjunt d’individus que per la seua naturalea poden ser reunits dins d’una mateixa categoria. // Classe, tipo, modalitat. // Conjunt de servicis o objectes que poden ser consumits o intercanviats. / Pagar en espècie, pagar en servicis o mercaderies pero no en diners. // plr. Substàncies aromàtiques vegetals que s’utilisen per a condimentar els aliments.