Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a engerra.

engerra, -rres
(De gerra, en l’artícul aràbic al- convertit en en-, com en engerra.)
s. f. local. Gerra que s’usa per a oli, vi, olives...
  • engerra coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de engerrar
    • la 2ª persona d'imperatiu de engerrar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: engerrat, gerra i chera.