Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Una coincidència per a dali.

dali
(De da-li, imperatiu del verp dar, i el pronom personal li.)
interj. Expressa una incitació a pegar o a fer una atra acció de manera enèrgica (equival a l’interjecció ¡vinga!). // Dali que dali, loc. Expressa incomoditat o molèstia davant d’una repetició o continuació d’un fet o dit molest, equival a torna-li la trompa al chic.