Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a cremada.

cremat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. de cremar.)
adj. m. Consumit o destruït pel fòc. // Irritat, indignat, enujat, enfadat, emprenyat. / Estar més cremat que Carracuca, loc. Estar molt enujat, furiós, irritat. // Cremada. // Beguda alcohòlica que es crema fins a la casi total combustió de l’alcohol i que du grans de café, llima, i sucre generalment; sol denominar-se cremadet.
cremada, -des
(De cremar.)
s. f. Acte i efecte de cremar i especialment la ferida o llaga feta pel fòc o l’àcit. / Senyal o forat fet en la roba pel fòc. // Acte de pegar-li fòc als monuments de les falles en diverses localitats valencianes la nit de Sant Josep o els monuments de les fogueres en Sant Joan.
observ. S’ha de tindre en conte que la caiguda de la -d- intervocàlica en la terminació -ada, -ades és hui general en tot el valencià i en tots els nivells del llenguage; no és per tant un vulgarisme. La terminació es manté en l’escritura per respecte a l’etimologia, com fan unes atres llengües com ara el francés en la -e final o el català en la -r final, que s’escriuen pero no es pronuncien.
  • cremada coincidix en:
    • el participi femení singular de cremar
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)