Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a contar.

contar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏmpŭtāre, contar. És la mateixa etimologia de contar, enumerar, en canvi de significat.)
v. tr. Expondre fets; narrar, relatar. // Contar fil per agulla, o fil per randa, o punt per punt, loc. Contar en tots els detalls, sense deixar res. // Ves a contar-ho a ta tia o ves a contar-li-ho al pardal de Sant Joan, loc. Ho diu qui no creu lo que li conta un atre. // ¡N’hi ha per a contar-li-ho al pare retor!, loc. Se diu davant d’una cosa gran o increible. // ¡Conta-m’ho a mi…!, loc. Ho diu qui sap molt d’un assunt i algú li vol parlar d’ell.
contar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏmpŭtāre, mat. sign.)
v. tr. Computar, determinar el número d’unitats existents numerant-les. // Medir el temps: Conte els dies que falten per a les vacacions. // Incloure dins d’una relació o categoria: La Real Acadèmia conta en meges ilustres. // Tindre en conte, considerar: Conta en la meua ajuda per a fer el trasllat. // Calcular, traure contes. // Cobrar un preu per una cosa: M’han contat les tomates a 90 cèntims. // Haver-se de contar, loc. Tindre valor, importar. // Contar-li els pèls al dimoni, loc. Ser molt inteligent. // Contar i no acabar, loc. No acabar mai de dir o fer una cosa. // Voler contar les estreles, loc. Voler fer alguna cosa tan gran que és impossible fer-la.
ref. Contar moltes i pagar una. Conten per mils com els rajolers.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: comptar.