Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

2 coincidències per a chera.

chera, -res
(Possiblement el mateix de cherna.)
s. f. Pardalet chicotet i insectívor que viu i fa els nius especialment en camps de forment, argilagues...
chera, -res
(Del fr. chère, mat. sign.)
s. f. dialect. Banquet, berenar o atra menjada que es fa a l’aire lliure per un grup de persones, per oci o celebració.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: engerra, engerrat i gerra.